Sponsored Links

 

Displaying bazat e kontabilitetit PowerPoint PresentationsPowerPoint Presentation PPT

Presentation Summary : Lenda: Konceptet e kontabilitetit Tema I-re: Njohuri per kontabilitetin si teori dhe praktike. Leksioni 1 ... që hodhën bazat e kontabilitetit në Shqipëri.

Source : http://agimbinaj.com/Konceptet%20e%20Kontabilitetit%20ppt/Leksioni%201.ppt

PowerPoint Presentation PPT

Presentation Summary : Tema I-re: Kontabiliteti Financiar dhe standartet e kontabilitetit ... që çështjet e konvergjencës do të trejtohen mni bazat e meritave konceptuale dhe teknike.

Source : http://www.agimbinaj.com/Kontabiliteti%20financiar%20ppt/Leksioni%201.ppt

An Introduction to Cost Terms and Purposes PPT

Presentation Summary : Title: An Introduction to Cost Terms and Purposes Subject: Cost Accounting 11/e Author: Olga Quintana Last modified by: admin Created Date: 10/3/2001 12:21:33 PM

Source : http://arditmuca.files.wordpress.com/2010/05/prezantimi-i-kostove.ppt

Cost-Volume-Profit Analysis - Prof: Astrit Halitaj | ECDL Basic PPT

Presentation Summary : Ligjërata 3 Analiza e CVP për rritje të fitimit 3-* Part One The new contribution margin is four dollars per bottle. There has been no change in the variable ...

Source : http://astrithalitaj.files.wordpress.com/2012/06/2011-3-analiza-e-cvp-per-rritje-te-profitit.ppt

Slide 1 PPT

Presentation Summary : BAZAT E MENAXHIMIT KUPTIMI DHE DEFINIMI I MENAXHMENTIT 1.Kuptimi i menaxhmentit Fjala menaxhment –nga fjala angleze”to manage”.Ne gjuhe te ndryshme ka dallime ...

Source : http://administrimbiznesi.weebly.com/uploads/2/6/7/1/26711984/bazat_e_menaxhimit.ppt

Sponsored Links

Report a violation: If you find a presentation that is using one of your presentation without permission, contact us immidiately at

© XPowerPoint.com